Thứ 4, 29/05/2024, 02:44[GMT+7]

Phấn đấu đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 30m2 sàn/người

Ngành xây dựng đặt mục tiêu, đến năm 2030 diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc đạt khoảng 30m2 sàn/người; tỷ lệ nhà ở kiên cố trên toàn quốc đạt...

13.03.2024 | 15:02 PM