Thứ 5, 23/03/2023, 09:24[GMT+7]

Gia đình sống trên thuyền suốt 10 năm, du lịch 45 nước

Brian từng từ bỏ công việc tại Microsoft, bán hết tài sản và cùng gia đình du lịch khắp thế giới trên chiếc thuyền buồm. Họ chủ yếu ăn cá đánh bắt từ...

17.07.2021 | 22:15 PM