Thứ 7, 20/07/2024, 19:33[GMT+7]

Đông Hưng: Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch nông thôn

Phát triển làng nghề trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả gắn với du lịch nông nghiệp tại huyện Đông Hưng đang được xem là hướng đi mới, mang lại lợi ích kép...

18.05.2024 | 09:44 AM

Nâng tầm sản phẩm OCOP hồng xiêm Lô Giang gắn với du lịch

Sản phẩm hồng xiêm Lô Giang sau khi được công nhận OCOP 3 sao được nhiều người biết đến, thị trường tiêu thụ mở rộng hơn trước. Cấp ủy, chính quyền và các...

22.04.2024 | 08:42 AM

Đông Hưng: Tập huấn phát triển kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị và phát triển du lịch nông thôn

Ngày 28/3, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đông Hưng phối hợp với Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn, xã Hồng Việt...

28.03.2024 | 17:36 PM

Thúc đẩy chương trình OCOP và du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

Chương trình OCOP và Chương trình phát triển du lịch nông thôn nhằm tạo ra không gian phát triển kinh tế cho khu vực nông thôn và nông dân, góp phần xây...

15.09.2022 | 14:22 PM

Phê duyệt Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày 31/3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong...

31.03.2022 | 17:47 PM

Đưa du lịch nông thôn vào Chương trình xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp...

17.11.2021 | 09:19 AM

Phát triển du lịch nông thôn - động lực xây dựng nông thôn mới

Trong bối cảnh Việt Nam là nước nông nghiệp với gần 65,6% dân số sống ở nông thôn, phát triển kinh tế du lịch nông thôn (DLNT) gắn với xây dựng nông thôn...

03.09.2021 | 20:12 PM