Thứ 6, 19/04/2024, 00:51[GMT+7]

Để doanh nghiệp, người dân tiếp cận gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội

Nhằm tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, ngày 11/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP giao...

11.12.2023 | 08:15 AM

Bắt đầu giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng

Đến nay, đã có 2 ngân hàng bắt đầu triển khai cho vay ưu đãi theo gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội theo yêu cầu ngày 1/4 của Ngân hàng Nhà...

17.04.2023 | 09:24 AM

Đề xuất dành gói tín dụng 110.000 tỷ đồng cho phát triển nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng đề xuất Quốc hội, Chính phủ dành gói tín dụng khoảng 110.000 tỷ đồng cấp cho các ngân hàng thương mại để cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở...

16.02.2023 | 08:33 AM