Thứ 7, 18/05/2024, 08:33[GMT+7]

Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân - Góp phần phát triển kinh tế ở địa phương

Với phương châm hoạt động gần dân, sát dân, vì lợi ích của nhân dân, thời gian qua, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực đồng...

01.05.2023 | 09:31 AM