Thứ 4, 21/02/2024, 13:19[GMT+7]

Phát triển du lịch nông nghiệp - nông thôn gắn với tiêu thụ nông đặc sản và sản phẩm OCOP

Sáng ngày 22/9, tại thành phố Hồ Chí Minh, Báo Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển nông thôn - Saemaul Undong, Trường Đại học Khoa học...

22.09.2023 | 16:28 PM