Chủ nhật, 02/04/2023, 13:02[GMT+7]

Chủ tịch Quốc hội gặp đại diện cộng đồng người Việt tại New Zealand

Chủ tịch Quốc hội mong bà con luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau; tuân thủ các quy định pháp luật của New Zealand, tô đẹp hình ảnh đất...

06.12.2022 | 01:17 AM

Chủ tịch Quốc hội gặp đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Australia

Chủ tịch Quốc hội mong bà con luôn phát huy tinh thần đoàn kết; tuân thủ các quy định pháp luật của Australia, tiếp tục đóng góp tâm huyết và trí tuệ cho...

02.12.2022 | 11:19 AM