Thứ 5, 20/06/2024, 12:55[GMT+7]

Tiền Hải: Tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân lên đường nhập ngũ

Sáng ngày 19/4, UBND huyện Tiền Hải tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân...

19.04.2024 | 17:10 PM

Thái Thụy: Tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân lên đường nhập ngũ

Chiều ngày 16/4, UBND huyện Thái Thụy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân...

16.04.2024 | 17:29 PM

Nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện chặt chẽ quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ nên qua khám tuyển năm 2021 nhiều địa phương...

07.01.2021 | 08:26 AM