Thứ 6, 24/05/2024, 14:35[GMT+7]

Giải quyết gốc rễ của nạn đói

Liên hợp quốc vừa kêu gọi thổi luồng sinh khí mới cho hệ thống đa phương bảo vệ hòa bình để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của nạn đói. Năm 2022, thế giới...

08.08.2023 | 15:47 PM