Thứ 7, 15/06/2024, 04:42[GMT+7]

Phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của Phật giáo

Hòa chung không khí kính mừng Phật đản của giới tăng ni, Phật tử trong cả nước, các cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh đều trang nghiêm thiết trí khuôn viên,...

22.05.2024 | 15:06 PM

Quỳnh Phụ: Xây dựng nông thôn mới gắn với phát huy các giá trị văn hóa

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 30/1/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu...

13.05.2024 | 08:37 AM

“Phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững”

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023),...

01.08.2023 | 10:31 AM

Phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững

Thái Bình với địa hình và những đặc điểm riêng biệt đã tạo lập, hình thành nên những giá trị không đâu có, trở thành nét tiêu biểu trong văn hóa, con...

21.03.2023 | 09:02 AM

Phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Từ nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng đã chú trọng phát động trong toàn...

13.02.2023 | 08:47 AM

Trà Phương: Ngôi chùa cổ nghìn năm mang đậm giá trị văn hóa

“Cổ Trai Đế vương, Trà Phương Công chúa”, câu đồng dao được lưu truyền từ đời này sang đời khác khi nhắc đến mảnh đất Trà Phương – nơi có ngôi chùa cổ lưu...

16.08.2022 | 15:15 PM

Cần lan tỏa tốt hơn nữa “giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam”

Tuyên truyền, lan tỏa tốt hơn nữa “giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam” chính là đã thiết thực và sâu sát trong kiến tạo niềm tin, bảo về nền...

26.08.2021 | 07:52 AM