Thứ 2, 20/05/2024, 19:10[GMT+7]

Thường trực HĐND tỉnh: Kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai một số dự án giao thông

Sáng ngày 14/6, Thường trực HĐND tỉnh đi kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về một số dự án HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu...

14.06.2022 | 16:30 PM