Thứ 7, 15/06/2024, 04:15[GMT+7]

Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Chiều ngày 24/11, đoàn kiểm tra của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) Trung ương do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành...

24.11.2023 | 20:30 PM

Ban hành Kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương vừa ký ban hành Kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh...

24.02.2023 | 16:57 PM

Thẩm định sách giáo khoa giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11.

29.07.2022 | 10:03 AM