Thứ 3, 26/09/2023, 20:39[GMT+7]

Đồng Tháp: Nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường

Cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp tỉnh Đồng Tháp đã phát động, tham gia,...

10.01.2022 | 15:41 PM