Thứ 7, 30/09/2023, 13:18[GMT+7]

Công ty TNHH Tiền Châu: Nhiều giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Công ty TNHH Tiền Châu (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình) đạt 90% quy trình sản xuất sử dụng máy móc, động cơ điện. Tỷ lệ tự động hóa...

01.04.2022 | 09:04 AM