Thứ 2, 22/07/2024, 21:19[GMT+7]

Khó khăn trong xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

Xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm (GSGC) tập trung có ý nghĩa rất quan trọng trong phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, môi trường và...

25.05.2023 | 09:57 AM

Tăng cường kiểm tra, giám sát và lấy mẫu xác định sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và giết mổ gia súc

Thời gian qua, có trường hợp sử dụng và nghi sử dụng chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist (Salbutamol) đối với vật nuôi tại các cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn...

18.01.2023 | 17:24 PM