Thứ 7, 20/07/2024, 21:05[GMT+7]

Một số nội dung về đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Ngày 24/3, Cục thuế tỉnh có văn bản số 1027CTTBI-TTHT về việc đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.

29.03.2023 | 07:31 AM