Thứ 3, 23/07/2024, 22:33[GMT+7]

Khó khăn trong xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

Xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm (GSGC) tập trung có ý nghĩa rất quan trọng trong phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, môi trường và...

25.05.2023 | 09:57 AM