Thứ 6, 31/05/2024, 05:23[GMT+7]

Giao thông kết nối: Tạo đột phá phát triển

Với mục tiêu đến năm 2030 đưa Thái Bình trở thành địa phương thuộc nhóm phát triển khá và là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của vùng...

01.03.2024 | 09:50 AM

Kiểm tra một số dự án giao thông kết nối tại Khu kinh tế Thái Bình

Chiều ngày 5/10, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ dự án đầu tư xây dựng...

05.10.2022 | 19:13 PM