Thứ 5, 20/06/2024, 13:16[GMT+7]

Kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết công việc phát sinh đột xuất sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Chiều ngày 4/5, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh khóa...

04.05.2024 | 18:55 PM

HĐND huyện Kiến Xương: Thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025

Sáng ngày 11/4, HĐND huyện Kiến Xương khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Đồng chí Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy...

11.04.2024 | 16:01 PM

Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo đồng thuận trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, các...

22.03.2024 | 09:42 AM

Kiến Xương công bố quyết định thành lập Đảng bộ của 4 đơn vị hành chính cấp xã mới được sắp xếp

Chiều ngày 20/3, huyện Kiến Xương công bố Quyết định thành lập Đảng bộ của 4 đơn vị hành chính cấp xã mới được sắp xếp.

20.03.2020 | 17:26 PM