Thứ 7, 30/09/2023, 13:33[GMT+7]

Hòa Thành (Tây Ninh) hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, TX Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh tiếp tục đề ra mục tiêu phấn đấu có 100% xã nông thôn mới nâng cao và 50% xã nông thôn mới kiểu...

06.06.2021 | 16:59 PM