Thứ 5, 30/03/2023, 08:27[GMT+7]

Vũ Thư: Tổng giá trị sản xuất năm 2022 tăng 10%

Sáng ngày 16/12, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 khai mạc kỳ họp thứ năm nhằm đánh giá kết quả, tình hình kinh tế - xã hội huyện năm 2022...

16.12.2022 | 15:40 PM

HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026: Thông qua tờ trình về một số chương trình, dự án

Chiều ngày 26/10, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất để xem xét, thảo luận, thông qua...

26.10.2022 | 16:43 PM

HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ ba

Sáng ngày 16/12, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 khai mạc kỳ họp thứ ba nhằm đánh giá kết quả, tình hình kinh tế - xã hội huyện năm 2021...

16.12.2021 | 15:12 PM