Thứ 4, 29/03/2023, 20:55[GMT+7]

Hơn 264,990 triệu liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 13/12/2022 có 15.047 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 264.990.910 liều trong...

01.01.1970 | 08:00 AM

Hơn 264,971 triệu liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 12/12/2022 có 45.867 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 264.971.275 liều trong...

14.12.2022 | 08:29 AM

Hơn 264,921 triệu liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 11/12/2022 có 6.208 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 264.921.803 liều trong đó...

13.12.2022 | 15:14 PM