Chủ nhật, 26/03/2023, 17:09[GMT+7]

Hơn 265,950 triệu liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 16/1/2023 có 43.288 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 265.950.150 liều trong đó...

01.01.1970 | 08:00 AM

Hơn 265,906 triệu liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 15/1/2023 có 22.740 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 265.906.862 liều trong đó...

01.01.1970 | 08:00 AM

Hơn 265,635 triệu liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 11/1/2023 có 32.633 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 265.635.648 liều trong đó...

01.01.1970 | 08:00 AM

Hơn 265,603 triệu liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 10/1/2023 có 14.673 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 265.603.01 liều trong đó...

12.01.2023 | 09:11 AM

Hơn 265,583 triệu liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 9/1/2023 có 39.762 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 265.583.469 liều trong đó...

01.01.1970 | 08:00 AM

Hơn 265,5 triệu liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 8/1/2023 có 3.631 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 265.543.707 liều trong đó...

01.01.1970 | 08:00 AM

Hơn 265,536 triệu liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 4/1/2023 có 1.253 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 265.536.682 liều trong đó...

06.01.2023 | 15:09 PM

Hơn 265,533 triệu liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 3/1/2023 có 13.689 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 265.533.350 liều trong đó...

01.01.1970 | 08:00 AM

Hơn 265,519 triệu liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 2/1/2023 có 894 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 265.519.661 liều trong đó...

04.01.2023 | 09:06 AM

Hơn 265,444 triệu liều vaccine phòng CovidD-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 28/12/2022 có 11.148 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 265.444.085 liều trong...

29.12.2022 | 21:20 PM

Hơn 265,429 triệu liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 27/12/2022 có 23.877 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 265.429.825 liều trong...

01.01.1970 | 08:00 AM

Hơn 265,401 triệu liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 26/12/2022 có 21.933 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 265.401.974 liều trong...

28.12.2022 | 10:52 AM

Hơn 265,380 triệu liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 25/12/2022 có 19.920 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 265.380.041 liều trong...

26.12.2022 | 19:11 PM

Hơn 265,114 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 15/12/2022 có 41.177 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 265.114.272 liều trong...

01.01.1970 | 08:00 AM

Hơn 265,077 triệu liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 14/12/2022 có 33.946 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 265.077.045 liều trong...

01.01.1970 | 08:00 AM