Thứ 5, 01/06/2023, 18:37[GMT+7]

Hơn 266,505 triệu liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 12/3/2023 có 2.650 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 266.505.331 liều trong đó...

13.03.2023 | 23:01 PM

Hơn 266,440 triệu liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 6/3/2023 có 21.167 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 266.440.739 liều trong đó...

08.03.2023 | 11:59 AM

Hơn 266,320 triệu liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 28/2/2023 có 16.474 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 266.320.673 liều trong...

01.01.1970 | 08:00 AM

Hơn 266,210 triệu liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 7/2/2023 có 4.446 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 266.210.057 liều trong đó...

09.02.2023 | 10:02 AM

Hơn 266,118 triệu liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 31/1/2023 có 22.628 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 266.118.289 liều trong đó...

02.02.2023 | 09:38 AM