Thứ 3, 23/07/2024, 22:40[GMT+7]

Thành phố: Chỉnh trang hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại

Hạ tầng giao thông thành phố Thái Bình đang được chỉnh trang, nâng cấp đồng bộ, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại cũng như xây dựng nếp sống văn minh đô thị...

27.05.2024 | 09:27 AM

Tiền Hải: Hạ tầng giao thông đồng bộ, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Trong những năm gần đây, huyện Tiền Hải đã huy động mạnh mẽ các nguồn lực thực hiện xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. Qua đó, giao thông được liên...

28.09.2023 | 09:47 AM

Phá thế ốc đảo (Kỳ 1)

3 mặt giáp sông, một mặt giáp biển, Thái Bình đã từng được coi như một “ốc đảo”, khó khăn trong thông thương và đi lại. Thế nhưng những năm gần đây, Thái...

16.07.2020 | 16:29 PM