Thứ 3, 18/06/2024, 00:47[GMT+7]

Hạn chế rác thải nhựa để bảo vệ hành tinh

Ngày Trái Đất được Liên hợp quốc phát động vào ngày 22/4 hằng năm nhắm vận động mọi người nâng cao nhận thức về các giá trị của môi trường trên Trái Đất....

22.04.2024 | 10:49 AM