Thứ 3, 27/02/2024, 03:08[GMT+7]

Lan toả các hạt nhân tích cực trong nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Tin tưởng, từ niềm tự hào, vinh dự của mỗi nông dân được nhận danh hiệu “Nông dân xuất sắc”, “Hợp tác xã tiêu biểu” 2023 sẽ tiếp tục lan tỏa tới đông đảo...

14.10.2023 | 13:18 PM