Thứ 4, 31/05/2023, 22:33[GMT+7]

Quyết liệt thực hiện đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế...

14.10.2020 | 07:56 AM

Quan tâm thường xuyên công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Đảng bộ tỉnh Bình Thuận phải quan tâm thường xuyên công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chú...

11.07.2020 | 18:13 PM

Thái Thụy xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thái Thụy luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, xem đây là một trong...

01.06.2020 | 09:09 AM

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”; phát huy những thành tích trong...

15.05.2020 | 09:29 AM

Đảng bộ phường Trần Lãm: Vững tin vào nhiệm kỳ mới

Phát huy những thuận lợi, khai thác tối đa nguồn nội lực, tập trung sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, sâu sát trong chỉ đạo, điều hành là cách làm của...

17.02.2020 | 10:12 AM

Thụy Duyên: Chuẩn bị tốt đại hội điểm

Đảng bộ xã Thụy Duyên được Huyện ủy Thái Thụy chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở trên địa bàn huyện. Đến nay, công tác...

21.01.2020 | 22:10 PM

Bổ sung, làm sáng tỏ thêm lý luận xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở Việt Nam và Lào

Các báo cáo tại Hội thảo đã được hai bên trao đổi, thảo luận sôi nổi và đi sâu phân tích thực trạng và giải pháp của mỗi nước. Qua đó, làm sáng tỏ thêm...

01.08.2019 | 08:58 AM