Thứ 2, 22/07/2024, 20:35[GMT+7]

Thành công nhờ dám nghĩ, dám làm

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu”. Thấm nhuần lời Bác, ông Phan Minh Cường, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất...

06.06.2024 | 09:42 AM

Học Bác từ những điều nhỏ nhất

Trong rất nhiều hoạt động của các cơ quan, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cách làm của...

29.05.2024 | 15:34 PM

Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương: Học Bác để tròn y đức

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Lương y phải như từ mẫu”, những năm qua, đội ngũ cán bộ, thầy thuốc, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương luôn nỗ...

15.03.2024 | 08:07 AM

Phụ nữ Hưng Hà học Bác từ những việc làm thiết thực

Với suy nghĩ học Bác không phải ở đâu xa mà ngay từ những việc làm giản dị trong cuộc sống hàng ngày, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà đã...

16.05.2023 | 18:29 PM

Tỏa sáng từ học Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở...

08.05.2023 | 08:32 AM

Học Bác ý chí tự lực tự cường xây dựng Thái Bình phồn vinh, hạnh phúc

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thời gian...

21.05.2022 | 12:02 PM

Học Bác bằng những việc làm thiết thực

Việc thực hành tiết kiệm theo gương Bác đã và đang trở thành thói quen của nhiều hội viên, phụ nữ trong tỉnh. Việc làm này không chỉ tiết kiệm cho bản...

18.05.2022 | 10:07 AM

Đảng bộ xã Nam Bình: Học Bác từ những việc làm thiết thực

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân xã...

20.01.2022 | 15:52 PM

Học Bác về tập trung nhân tài để phát triển đất nước

Chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh, tập hợp và đoàn kết đội ngũ trí thức, tập trung nguồn lực trí tuệ cho “kháng chiến - kiến quốc” thể hiện rõ trong...

28.08.2021 | 16:52 PM

Học Bác từ những việc nhỏ

Trên cơ sở nội dung học Bác về "trọng dân", cũng như phát huy tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Tỉnh ủy An Giang xác định: Sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo các...

18.03.2021 | 09:44 AM

Hiệu quả mô hình “Mỗi ngày ghi nhớ một lời dạy của Bác”

Mô hình “Mỗi ngày ghi nhớ một lời dạy của Bác” ở Sư đoàn 363 (Quân chủng PK - KQ) đang tạo sự chuyển biến tích cực; tiếp thêm niềm tin để cán bộ, đảng...

09.03.2020 | 10:40 AM

Học Bác để xây dựng quê hương thêm giàu đẹp

Xác định học và làm theo Bác phải bằng việc làm cụ thể, bên cạnh tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, Thái Bình đã lồng ghép thực hiện Chỉ thị số...

02.01.2020 | 08:55 AM