Thứ 6, 19/04/2024, 14:59[GMT+7]

Nghiên cứu, học tập, quán triệt bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng ngày 17/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ,...

17.04.2024 | 15:04 PM

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng ngày 10/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt bài viết, tác phẩm của Tổng...

10.04.2024 | 09:17 AM

Kết nối 273 điểm cầu nghiên cứu, học tập, quán triệt bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng ngày 10/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt bài viết, tác phẩm của Tổng...

09.04.2024 | 18:06 PM

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Sáng ngày 3/4, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và chuyên đề “Học tập và làm theo...

03.04.2024 | 15:31 PM

Chống “bệnh lười” học tập, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

“Bệnh lười” học tập, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nguyên nhân sinh ra chủ quan và suy thoái về tư tưởng chính trị, dẫn tới “tự...

07.03.2024 | 08:50 AM

Các cơ sở giáo dục chủ động bắt nhịp chuyển đổi số

Chuyển đổi số trong giáo dục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và quản lý, góp phần nâng cao...

03.03.2024 | 14:13 PM

Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 trong toàn tỉnh

Sáng ngày 19/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện...

19.01.2024 | 09:04 AM

Quỳnh Phụ: Tỷ lệ cộng đồng học tập đạt 75,1%

Chiều ngày 16/1, Hội Khuyến học huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023; triển khai...

16.01.2024 | 18:46 PM

Trao giải Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

Ngày 26/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải...

27.12.2023 | 09:59 AM

Hưng Hà: Học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng ngày 19/12, Huyện ủy Hưng Hà tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa...

19.12.2023 | 16:33 PM

Thái Bình: Kết nối 211 điểm cầu nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII)

Ngày 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp...

04.12.2023 | 09:02 AM

Khắc phục những biểu hiện lệch lạc trong học tập, nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đã chỉ ra một trong 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay, đó là:...

02.12.2023 | 09:51 AM

Đông Hưng: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập

Chiều ngày 15/11, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và...

15.11.2023 | 22:30 PM

Thành phố: Tổng kết phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”

Sáng ngày 15/11, UBND thành phố Thái Bình tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2022 – 2023....

15.11.2023 | 16:11 PM

Kiến Xương: Biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập"

Sáng ngày 15/11, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm học 2022 - 2023, triển khai phong trào thi...

15.11.2023 | 15:44 PM