Thứ 4, 19/06/2024, 20:58[GMT+7]

Tiếp tục đổi mới, đầu tư nhiều hơn nữa cho xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế

Ngày 26/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12/2023 để thảo luận, xem xét 7 đề...

27.12.2023 | 09:16 AM

Tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ việc xây dựng các dự án luật

Sáng 29/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2023.

30.06.2023 | 11:08 AM

Phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế

Ngày 2/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 1/2023.

03.02.2023 | 14:58 PM