Thứ 7, 22/06/2024, 10:12[GMT+7]

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc ghi âm, ghi hình trong hỏi cung bị can

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội...

16.05.2020 | 19:24 PM