Thứ 7, 23/09/2023, 13:38[GMT+7]

Hỗ trợ tìm kiếm, kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo

Chiều 28/7, tại Hòa Lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học "Chính sách hỗ trợ tìm kiếm, kết nối công...

29.07.2022 | 09:30 AM