Thứ 5, 08/06/2023, 13:00[GMT+7]

Hộ chiếu gắn chíp điện tử khác gì với hộ chiếu hiện nay?

Kể từ 1/3, lần đầu tiên công dân Việt Nam được cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử, tích hợp những thông tin về sinh trắc học như vân tay, mống mắt, nhóm...

18.02.2023 | 20:35 PM