Thứ 2, 20/03/2023, 17:15[GMT+7]

Hội Nông dân xã Đông Hoàng: Cùng hội viên phát triển kinh tế

Với mục tiêu nâng cao đời sống hội viên, Hội Nông dân (HND) xã Đông Hoàng (Tiền Hải) đã hỗ trợ vốn đầu tư phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật (KHKT)...

20.12.2022 | 07:58 AM