Thứ 2, 15/04/2024, 03:21[GMT+7]

Đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam

Ngày 3/1, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

04.01.2024 | 10:41 AM