Thứ 5, 25/07/2024, 20:21[GMT+7]

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 21/11, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự Hội thảo Giáo dục Việt Nam năm 2021, với...

22.11.2021 | 18:52 PM