Thứ 5, 18/07/2024, 09:06[GMT+7]

HĐND thành phố: Nâng cao chất lượng hoạt động

Thực hiện đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố và HĐND các xã, phường nhiệm kỳ 2016 -2021, từ đầu nhiệm kỳ đến nay,...

22.02.2019 | 08:55 AM

Kỳ họp bất thường HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng ngày 9/3, HĐND thành phố Thái Bình khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp bất thường.

09.03.2018 | 14:34 PM

HĐND Thành phố: Nâng cao chất lượng hoạt động

Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, HĐND thành phố Thái Bình đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động trong tổ chức các kỳ họp, giám sát,...

06.03.2018 | 10:22 AM