Thứ 5, 18/07/2024, 08:32[GMT+7]

Hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản

Thấy nông dân xã Đông Xá (Đông Hưng) đứng trước bế tắc trong khâu tiêu thụ bí đỏ, bí xanh vụ đông, hàng trăm tấn nông sản có thể bị hư hỏng nếu không bán...

19.11.2022 | 13:55 PM

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình: Điểm tựa cho sự phát triển của hội viên

Những năm gần đây, Thái Bình là một trong những tỉnh rất quan tâm tới việc ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát...

22.03.2020 | 21:22 PM