Thứ 7, 30/09/2023, 13:51[GMT+7]

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng

Những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của Thái Bình có nhiều đổi mới, sáng tạo, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần tích cực thực...

13.06.2022 | 09:13 AM