Thứ 5, 30/03/2023, 00:25[GMT+7]

Mỹ Đức (Hà Nội) hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới

Trong những năm qua, huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) luôn xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và đẩy mạnh thực hiện.

28.11.2022 | 11:14 AM