Thứ 3, 23/07/2024, 22:40[GMT+7]

Đề nghị chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời việc thực hiện trách nhiệm hoàn thuế VAT

Ban Dân nguyện kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính chấn chỉnh kịp thời việc thực hiện trách nhiệm hoàn thuế giá trị gia tăng...

16.08.2023 | 11:13 AM