Thứ 2, 15/04/2024, 12:28[GMT+7]

Phát huy vai trò của công tác nữ công trong hoạt động công đoàn

Công tác nữ công là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của tổ chức công đoàn. Những năm qua, vai trò của ban nữ công công đoàn các cấp ngày càng được...

29.11.2023 | 15:24 PM

Hoạt động công đoàn trường học ở Đông Hưng

Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, công đoàn các trường học trên địa bàn huyện Đông Hưng thời gian qua đã làm tốt công tác chăm lo đời...

18.10.2022 | 08:52 AM