Thứ 4, 29/03/2023, 23:14[GMT+7]

Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore ưu tiên hoạt động gắn kết

Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore đã có nhiều hoạt động tích cực, phối hợp chặt chẽ với ĐSQ Việt Nam cũng như Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại...

19.12.2022 | 08:51 AM