Thứ 4, 31/05/2023, 08:19[GMT+7]

10 sự kiện và hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2022

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ nhất; Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) chính thức...

02.01.2023 | 10:28 AM