Chủ nhật, 26/05/2024, 00:42[GMT+7]

Hoa hướng dương có luôn quay theo Mặt Trời?

Hoa hướng dương non quay theo Mặt Trời khi nguồn sáng này di chuyển từ đông sang tây, nhưng hướng dương trưởng thành thì không như vậy.

22.03.2024 | 09:43 AM

Hoàn thiện các chủ trương, chính sách trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Sau gần hai năm triển khai, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã huy động được hơn 115 tỷ đồng, hỗ trợ chăm sóc, đỡ đầu cho 19.760 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó...

08.06.2023 | 08:09 AM