Thứ 2, 25/09/2023, 19:16[GMT+7]

Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký quyết định 982/QĐ-TTg ngày 15/8/2022 công nhận huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn...

16.08.2022 | 15:07 PM

Sắc thái nông thôn mới trên vùng đất cách mạng năm xưa

Trong cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945, nhân dân huyện Tiên Lãng cùng nhân dân các địa phương khác của thành phố Hải Phòng đã có những...

01.09.2021 | 17:02 PM

Xã đầu tiên ở Hải Phòng khởi công xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng vừa triển khai thực hiện những công trình đầu tiên xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.

07.09.2020 | 10:43 AM