Thứ 5, 18/07/2024, 07:55[GMT+7]

Internet vệ tinh của Musk khiến bộ tộc Amazon tiến thoái lưỡng nan

Startlink mang Internet đến bộ tộc Marubo bị cô lập hàng nghìn năm ở Amazon, nhưng gây ra tình trạng mê phim khiêu dâm ở người trẻ.

09.06.2024 | 16:01 PM

Thêm điều kiện thiết lập Internet vệ tinh tại Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất doanh nghiệp nước ngoài muốn cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh trong nước phải có trạm gateway đặt tại Việt...

21.02.2024 | 09:53 AM