Thứ 3, 21/03/2023, 20:38[GMT+7]

Tập trung các giải pháp hoàn thành mục tiêu, kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2022

Chiều ngày 5/12, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước (NSNN) tỉnh nghe Cục Thuế tỉnh báo cáo kết quả thu NSNN 11 tháng và nhiệm...

05.12.2022 | 20:12 PM