Thứ 7, 25/03/2023, 11:57[GMT+7]

250 công nghệ giới thiệu tại sự kiện kết nối cung cầu

Sự kiện "Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo" giới thiệu các công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, thúc đẩy ứng dụng vào cuộc sống.

09.12.2022 | 11:09 AM

Kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm tiêu biểu của HTX, liên hiệp HTX

Sáng ngày 7/10, Liên minh HTX tỉnh tổ chức hội nghị kết nối cung – cầu và trưng bày tiêu thụ sản phẩm tiêu biểu của HTX, liên hiệp HTX khu vực đồng bằng...

07.10.2022 | 15:22 PM

Tìm đường đi cho sản phẩm của Thái Bình

Hội nghị kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu của tỉnh năm 2022 do UBND tỉnh phối hợp với Bộ Công Thương và Bộ...

24.09.2022 | 19:13 PM